RENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁS

RENDEZVÉNY EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA

 

Az 5/2006. (II.7) EüM rendelet 2.§ k) pontja értelmében: gyalogőrség: a rendezvény egészségügyi biztosításának azon formája, amelynél a rendezvény résztvevőinek egészségügyi biztosítása mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik.

A rendezvény egészségügyi biztosításának azt a formáját, ahol egy fő szakember látja el az egészségügyi szakteendőket, gyalogőrségnek nevezi a rendelet.

 

Az hivatkozott 5/2006. (II.7) EüM rendelet 2. számú melléklete alapján:

2. Gyalogőrség

2.1. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. 

2.1.1. Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges.

2.2. Az ellátást szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.

2.3. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.

Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.

 

Egészségügyi biztosítási területeink:

- céges rendezvények

- bálok, táncversenyek (nem nemzetközi)

- szalagavató bál

- klub találkozók (kivéve autós és motoros találkozók)

- 1000 fő alati fesztiválok

- kultúrális összejövetelek

 

Rendeletmódosítás miatt, mely az OMSz részére készült, cégünk az alábbi rendezvények biztosítását nem vállalhatja:

a) az állami rendezvények,

b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,

c) az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények,

d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,

e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,

f) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,

g) a 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,

h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények